Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre európske železnice zverejnilo návrh Pracovného programu na roky 2022-24

Činnosť nového Spoločného podniku pre európske železnice bola oficiálne zahájená na samite: European Railway Summit v Paríži dňa 21. februára 2022.

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Shift2Rail logo

Hlavné ciele partnerstva:

  • prispievať k dosiahnutiu jednotného európskeho železničného priestoru;
  • zabezpečiť rýchly prechod na atraktívnejší, užívateľsky ústretový, konkurencieschopný, cenovo dostupný, ľahko udržiavateľný, efektívny a udržateľný európsky železničný systém integrovaný do širšieho systému mobility;
  • podporovať rozvoj silného a globálne konkurencieschopného odvetvia európskej železničnej dopravy.

Koncom februára zverejnil Spoločný podnik prvý návrh Pracovného programu, v ktorom predstavil hlavné priority podpory na roky 2022 až 2024. Správna rada partnerstva upozorňuje, že ide o pracovný materiál a konečné znenie výziev môže byť odlišné.

Výzvy na podporu vlajkových projektov partnerstva (flagship projects) na rok 2022 budú vyhlásené v rámci týchto šiestich destinácií:

  • Destinácia 1: Network management planning and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers
  • Destinácia 2: Digital & Automated up to Autonomous Train Operations
  • Destinácia 3: Intelligent & Integrated asset management
  • Destinácia 4: A sustainable and green rail system
  • Destinácia 5: Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services
  • Destinácia 6: Regional rail services/ Innovative rail services to revitalize capillary lines

V prílohe č. 7 tohto návrhu Pracovného programu nájdete prehľad plánovaných výziev, z ktorých prvé plánuje Spoločný podnik pre európske železnice vyhlásiť už 10. marca 2022 s predpokladanou uzávierkou 23. júna 2022.

Hlavné dokumenty Europe´s Rail JU:

Zdroj: EU´s Rail JU, 28.2.2022, mit