Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre európske železnice podporí prvé projekty

Šesť projektov v hodnote 568,4 milióna EUR bude financovaných z partnerstva Spoločný podnik pre európske železnice (Europe’s Rail Joint Undertaking) v rámci úplne prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti železničnej dopravy. Spolufinancovanie Europe’s Rail bude predstavovať až 232,8 milióna eur.

Tieto viacročné vlajkové projekty odštartujú výskumné a inovačné činnosti spoločného podniku a budú stavať na výsledkoch spoločného podniku Shift2Rail, čím sa vytvorí cesta k nasadeniu inovatívnych prevádzkových a technologických riešení v európskej sieti. Viac ako 200 subjektov zo 14 krajín vyvinie nové riešenia smerom k jednej európskej železnici v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov.

Europe’s Rail Joint Undertaking (spoločný podnik) vytvára prostredníctvom integrovaného systému vysokokapacitnú, flexibilnú, multimodálnu, udržateľnú, spoľahlivú a integrovanú železničnú sieť EÚ pre európsku osobnú a nákladnú dopravu.

Šesť hlavných projektov bude fungovať v oblastiach:

  •  riadenie európskej železničnej siete,
  •  automatizácia a digitalizácia železničnej prevádzky,
  •  udržateľné a odolné systémy,
  •  železničná nákladná doprava v perspektíve dodávateľského reťazca,
  •  regionálne a kapilárne trate.

Cieľom je postaviť európsky železničný priemysel do kľúčovej pozície, aby spájal európsky železničný sektor a umožnil mu transformovať sa prostredníctvom integrovaného systémového prístupu, ktorý bude prínosom pre európskych cestujúcich a dodávateľský reťazec a bude zodpovedať politickým cieľom EÚ.

Dôležité informácie:

Výzva na predkladanie návrhov (Call for Proposals 2022-1) bola otvorená pre všetky oprávnené subjekty v súlade s pravidlami účasti programu Horizont Európa, aby sa zabezpečilo širšie zastúpenie európskeho hodnotového reťazca železničnej dopravy, od výskumnej a vedeckej komunity až po veľkých integrátorov a železničné podniky a ďalej.

Očakáva sa, že do konca septembra 2022 bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektových návrhov pokrývajúca prieskumný výskum. Orientačne budú každoročne nasledovať ďalšie výzvy.

Viac informácií o vybraných projektoch

Kontakt na Slovensku.