Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre európske železnice podporí ďalšie výskumné projekty

Spoločný podnik pre európske železnice (Europe’s Rail Joint Undertaking) zverejnil zoznam projektov, ktoré podporí v rámci výzvy EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02), ktorej uzávierka bola 14.12.2022.

V ostatnej rámci výzvy Spoločného podniku Europe’s Rail z roku 2022 bude v súlade s jeho aktualizovaným Pracovným programom na roky 2022 – 2024 financovaných osem nových projektov v hodnote 13,1 milióna EUR. Spolufinancovanie zo strany partnerstva predstavuje až 11,7 milióna EUR.

Konkrétnejšie, osem nových výskumno-inovačných projektov železničnej dopravy podporí vytvorenie vedeckej komunity v oblasti železníc, preskúma nové koncepcie železničných staníc pre ekologické a sociálne inkluzívne inteligentné mestá, podporí vypracovanie priemyselného plánu pre digitálne automatické spriahadlá (DAC), ako aj budú riešiť a identifikovať možnosti, ako môžu malé a stredné podniky v oblasti železníc budovať odolnosť z hľadiska európskeho železničného dodávateľského reťazca. Okrem toho sa v rámci projektov navrhnú harmonizované metódy na posúdenie európskeho dynamického rozhrania medzi železničnými mostmi a železničnými koľajovými vozidlami, podporí sa práca Agentúry Európskej únie pre železnice (European Union Agency for Railways) a poskytne sa prehľad služieb železničnej nákladnej dopravy dostupných v Európe s jednoduchým bezplatným webovým rozhraním. V rámci ďalších projektov sa budú skúmať prevratné inovácie, ktoré sa môžu presunúť zo železničnej na cestnú infraštruktúru, ako aj hľadať využitie technológie „maglev“ na trakčnú energiu použiteľnú pre železnice v Európe.

Výzva na predkladanie návrhov 2022-2 bola rovnako ako všetky výzvy Spoločného podniku EU-Rail otvorená pre všetky oprávnené subjekty v súlade s pravidlami účasti v programe Horizont Európa, aby sa zabezpečilo širšie zastúpenie európskych vedeckých odborných znalostí pre železnice a ďalšie oblasti.

Približne 100 subjektov z 22 krajín bude v rámci výzvy na predkladanie návrhov 2022-2 vyvíjať nové riešenia a podporovať šesť veľkých hlavných projektov, ktoré sa už začali realizovať od decembra 2022 a ktoré pracujú na budovaní jednotného európskeho železničného priestoru.

Spoločný podnik Európska železnica sa teší na úspešnú realizáciu projektov vybraných na financovanie.
Očakáva sa, že nová výzva na predkladanie projektových návrhov bude vyhlásená koncom roka 2023.

ZOZNAM úspešných projektových návrhov.

31.3.2023, mit