Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe začne koncom novembra 2021

circular bio based europe

Dňa 19. novembra 2021 prijala Rada EÚ nariadenie, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU). CBE JU ako nástupca spoločného podniku BBI predstavuje Partnerstvo Európskej únie a Konzorcia biopriemyslu (BIC) v hodnote 2 miliárd EUR a bude budovať na výsledkoch spoločného podniku BBI s cieľom podporiť konkurencieschopný obehový biopriemysel v Európe.

Biopriemysel je kľúčovým faktorom umožňujúcim ekologický prechod k odolnému a environmentálne udržateľnému hospodárstvu EÚ. Spoločný podnik CBE bude financovať projekty, ktoré v Európe budujú silné, zdrojovo efektívne a konkurencieschopné biopriemyselné odvetvia, a to kombináciou finančnej podpory programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie, a príspevkov súkromného sektora.

CBE JU nadobudne účinnosť dňom uverejnenia nariadenia Rady v Úradnom vestníku Európskej únie, čo sa v súčasnosti očakáva 30. novembra 2021. V tento deň bude zriadená aj programová kancelária CBE JU.

Zakladajúci partneri spoločného podniku CBE – Európska komisia v mene Európskej únie a Konzorcium biopriemyslu (BIC) – potom nominujú členov správnej rady a správna rada sa prvýkrát zíde do polovice decembra.

V prvom a druhom štvrťroku 2022 sa zriadia dva poradné orgány spoločného podniku CBE – skupina zástupcov štátov a vedecký výbor – a prijme sa strategický program výskumu a inovácií (SRIA).

Na základe SRIA sa začnú konzultácie o prvom pracovnom programe spoločného podniku CBE a správna rada prijme program v druhom štvrťroku 2022. Následne bude otvorená prvá výzva CBE JU na predkladanie návrhov projektov.

Viac informácií CBE JU

Kontakt na Slovensku

Zdroj: BBI JU, 19.11.2021, nakh