Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ruší sa prvá uzávierka EIC Accelerator v roku 2022

Vzhľadom na omeškanie v procese prijímania nového pracovného programu Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2022 bola zrušená prvá uzávierka podávania plných návrhov, ktorá bola plánovaná na január 2022.

Hneď ako budú k dispozícii informácie o ďalšom dátume uzávierky EIC Accelerator, budú zverejnené na webovej stránke EIC a zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí EIC.

Zdroj: EK, zverejnené: 17.12.2021, autor: lda