Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikovanie novej výzvy v misii Rakovina

Európska komisia aktualizovala pre misijné oblasti v programe Horizont Európa pracovný program 2021 – 2022, v ktorom sú zverejnené nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

V rámci misijnej oblasti Rakovina bude otvorená výzva Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer.

Očakávaný termín otvorenia výzvy je 24. máj 2022, uzávierka je naplánovaná na 7. september 2022.

Obrázok

Výzva obsahuje týchto 5 tém:

V súvislosti s otvorením výziev organizuje Európska komisia informačné dni, ktoré sa uskutočnia online v dňoch 17. – 18. mája 2022. Na info dni sa nevyžaduje registrácia. V prípade, že sa podujatia v daných termínoch neviete zúčastniť, býva zvyčajne zverejnený aj záznam z podujatia.

Pre misijnú oblasť Rakovina sú relevantné nasledujúce časti:

  • 17.5.2022            10:30 – 12:30 h – Cancer Mission
  • 18.5.2022            14:30 – 15:00 h – A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives
  • 18.5.2022            15:00 – 17:00 h – Preparing and submitting a successful proposal

V nadväznosti na informačné dni sa uskutoční dňa 19. mája 2022 networkingové podujatie EU MISSION CALL 2022 – virtual brokerage event. Cieľom podujatia je prepojiť organizácie, ktoré majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu. Registrácia na brokerage event je otvorená do 17. mája 2022.

Zdroj: EK, 11.5.2022, mob