Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvé výzvy pre riešenia v doprave sa uzavreli s vysokým počtom podaných návrhov

Európska komisia už zverejnila prvé počty predložených projektových návrhov do jednotlivých tém výzvy zacielenej na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky druhy dopravy.

Výskum v tejto oblasti sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry.

Prvé výzvy programu Horizont Európa pre klaster 5: Klíma, energetika a mobilita (Destinácia 5) mali uzávierku 14.9.2021.

Táto výzva zaznamenala veľký záujem zo strany žiadateľov o finančnú podporu svojich inovatívnych myšlienok. Spolu bolo v rámci výzvy HORIZON-CL5-2021-D5-01 predložených až 135 projektových návrhov do 17-tich tém.

Prehľad podaných projektových návrhov k výzve:

 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: 3 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-02: 19 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-03: 16 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-04: 1 projektový návrh,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-05: 24 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-06: 32 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-07: 3 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-08: 3 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-09: 1 projektový návrh,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-10: 12 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-11: 3 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-12: 2 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-13: 7 projektových návrhov,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-14: 1 projektový návrh,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-15: 4 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-16: 3 projektové návrhy,
 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-17: 1 projektový návrh.

Aktuálne sa začal hodnotiaci proces predložených návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v januári 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne.

Viac informácií a

Zdroj: FTO Portal, zverejnené 30.9.2021, mit