Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad výziev v klastri Zdravie na roky 2023 – 2024

V súvislosti so zverejnením pracovného programu 2023 – 2024 pre klaster Zdravie sme pre vás pripravili informačný leták, ktorý ponúka prehľad výziev na nasledujúce dvojročné obdobie.

Pracovný program obsahuje 17 výziev, ktoré pokrývajú 44 tém, tzv. topics. Výzvy sú zamerané na oblasti, ako sú prevencia, personalizácia zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových technológií, vplyv životného prostredia na zdravie, digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti.

Výzvy sú zoskupené v týchto tematických oblastiach/destináciách:

  • Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
  • Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
  • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
  • Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
  • Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
  • Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

V letáku nájdete zoznam výziev/tém s priamymi odkazmi na predkladanie projektových návrhov na FTO portáli. Uvedené sú tiež typ projektu, celkový rozpočet na tému, očakávaný príspevok EÚ na jednotlivý projekt.

V roku 2023 sa očakáva 29 tém, predpokladaný termín otvorenia výziev je 12. január 2023, uzávierka na predkladanie projektových návrhov je naplánovaná na 13. apríl 2023.

Odkaz na informačný leták Klaster Zdravie – Zoznam výziev na roky 2023 – 2024

Súvisiace podujatia/online:

19. január 2022 – Horizon Europe info day – Cluster 1

20. január 2022 – Cluster Health – Horizon Europe Brokerage Event 2023

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte národný kontaktný bod na Slovensku.

14.12.2022, mob