Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad kaskádových výziev v oblasti Digitalizácia

V rámci mapovania príležitostí pre slovenské subjekty Národná kancelária Horizontu prináša prehľad výziev kaskádového financovania v oblasti digitalizácia.

Kaskádové výzvy sú jednoduchšie na administratívne úkony a spravidla sú spravované bežiacimi projektmi programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Spomínaný prehľad výziev ponúkame v prehľadnej tabuľke ako základný prehľad parametrov na rýchle rozhodnutie. Viac informácií o danej výzve nájdete na príslušnom odkaze, ktorý vás presmeruje na pôvodné webové sídlo výzvy.

Uvedené príležitosti sú vhodné prevažne pre malé a stredné podniky, ale tiež pre univerzity, výskumné inštitúcie a ďalšie formy žiadateľov.

Výzvy z prehľadu sa tematicky týkajú najmä experimentov a nasadzovania inovatívnych technológií v oblasti AI, robotiky, blockchain, Internet of Things alebo digitálnych riešení v rôznych sektoroch. Ich termíny uzávierok sa koncentrujú na obdobie okolo júla, s výnimkou dvoch výziev, ktoré majú poslednú uzávierku v novembri.

kaskady digi 6 2022

Viac informácií poskytnú príslušné národné kontaktné body.

9. .6. 2022