Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pre akcie MSCA bol zverejnený nový finančný sprievodca

Európska komisia zverejnila 1.decembra 2023 finančnú príručku pre akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programe Horizont Európa (HORIZON). Tento dôležitý dokument obsahuje informácie a pokyny pre finančné riadenie pre MSC Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, Staff Exchanges a COFUND.

Nová finančná príručka nadväzuje na predchádzajúci výklad pravidiel programu Horizont 2020, napríklad pri používaní jednotkových nákladov a ich prerozdeľovaní v rámci konzorcia. Obsahuje okrem iného aj zoznam dokumentov, ktoré je potrebné uchovávať v prípade auditu a pomáha odpovedať aj na špeciálne prípady doktorandského štipendia v rámci riadenia aktivít.

Zdroj: EK, 1. 12.2023, mak