Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pozvánka vás na Informačný seminár k Misii: Adaptácia na zmenu klímy

Európska komisia v súčasnosti organizuje online informačné podujatia k viacerým misiám EÚ, ktoré boli oficiálne spustené koncom septembra 2021. Snahou misií EÚ je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Dovoľujeme si vás pozvať na druhé v poradí, Informačný seminár k Misii: Adaptácia na zmenu klímy, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2021 od 14:30 hod. – SLEDOVAŤ PODUJATIE 23.11.2021 14:30 – 17:00

Počas podujatia budú predstavené mechanizmy implementácie misie, možnosti podpory a časový harmonogram otvárania výziev misie. Cieľom Misie: Adaptácia na zmenu klímy je podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.

Mission Adaptation to Climate Change | Plumtri

Predbežný program seminára:

  • Clara de la Torre, Mission Manager: the Mission Adaptation to Climate Change
  • John Bell, Deputy Mission Manager: the five EU Missions
  • Connie Hedegaard, Chair of the Mission Board (tbc): the policy perspective behind the mission
  • Johannes Klumpers, Mission Leader: the mechanics of the Mission
  • Irene Bonvissuto, Mission Secretariat: the funding opportunities
  • Dirk Beckers: the role of the agency CINEA

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať. Otázky a dotazy na rečníkov budú môcť účastníci zasielať v priebehu vysielania cez platformu SLIDO (#MissionClimate).

Európska komisia zverejnila niekoľko dôležitých dokumentov na podporu implementácie misie:

Zdroj: EK, Misia: Adaptácia na zmenu klímy, zverejnené 5.11.2021, mit