Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poznáme víťazov ERC výzvy Advanced Grants 2020

Európska rada pre výskum vyhlásila víťazov minuloročnej výzvy Advanced Grants 2020. Finančné prostriedky v celkovej hodnote 507 miliónov EUR poputujú k 209 popredným výskumným pracovníkom z celej Európy.

Podporené projekty cielia na získavanie nových poznatkov v mnohých a rôznorodých oblastiach:

  • súvislosti medzi obezitou a rakovinou pankreasu,
  • vývoj čipov, ktoré sa učia ako ľudský mozog,
  • nové postupy pre architektov pri navrhovaní budov budúcnosti,
  • lepšie pochopenie objavujúcich sa vírusov,
  • či skúmanie toho, ako politici hodnotia verejnú mienku.

Krátke video ERC

Okrem posilnenia európskej vedomostnej základne nové výskumné projekty povedú aj k vytvoreniu približne 1 900 nových pracovných miest pre doktorandov, postdoktorandov a ďalších výskumných pracovníkov.

Budúci príjemcovia grantu budú svoje projekty realizovať na univerzitách a vo výskumných strediskách v 14 členských štátoch EÚ a pridružených krajinách, pričom najväčší počet grantov je poskytnutý vo Veľkej Británii (51 grantov), Nemecku (40), Francúzsku (22) a Holandsku (17).

Nadchádzajúce výzvy

Ďalšia výzva pre potenciálnych záujemcov o ERC Advanced Grant bude otvorená od 20. mája, s termínom uzávierky k 31. augustu 2021. Európska rada pre výskum ponúka tiež plejádu ďalších možnosti pre výskumných pracovníkov na rôznych stupňoch seniority a skúseností.

Granty ERC podporujú výskum, ktorý posúva hranice poznania či prekračuje hranice vedných disciplín, a to v ktoromkoľvek vednom odbore. Viac o schémach ERC, ďalších možnostiach a termínoch výziev sa dozviete na našom webe v časti o ERC. 

Nie ste si istý, či váš nápad spadá pod ERC?

Tápate, ktorá schéma je pre váš vhodnejšia?

Neváhajte nás kontaktovať už s prvotným nápadom či ohľadom informácií k výzvam a ich podmienkam.

Naše služby sú bezplatne dostupné pre výskumných pracovníkov a inštitúcie na Slovensku, ako aj vedcov v zahraničí plánujúcich relokáciu na Slovensko.

Mate záujem o podujatie o ERC na mieru pre vašu inštitúciu? Napíšte nám a využite bezplatné služby Národného kontaktného bodu.

Zdroj: ERC, 26.4.2021, zur