Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poznáme prvé mestá zapojené do projektov Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

V 90 mestách po celom svete sa začali realizovať prvé projekty, ktoré budú podporené z rozpočtu Programu Horizont Európa v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Projekt SPINE so slovenskou účasťou podporený z poslednej výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02 v rámci misie EÚ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá sa žačal realizovať tento rok v Žiline. Na realizácii projektu tohto 3 ročného projektu sa bude podieľať konzorcium zložené z 39 partnerov zo 16 krajín. Celková suma príspevku z EÚ pre celé konzorcium je 14,6 mil. EUR. Rozpočet projektu vyčlenený pre mesto Žilina je vo výške 295 000 EUR a tento je plne hradený z prostriedkov EÚ, teda s nulovým spolufinancovaním zo strany mesta Žilina.

SPINE – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá

Cieľom projektu je podporiť využívanie verejnej dopravy a zvýšiť jej zastúpenie v rámci motorizovanej dopravy v mestách až o 30%. Projekt sa zameriava aj na podporu mikro-mobility (chôdza, bicykel, kolobežka a i.)

Úlohou mesta Žilina bude v rámci projektu pripraviť opatrenia na zriadenie nízko-emisnej zóny, spustiť inteligentný manažment parkovania, vylepšiť existujúcu mestskú SMART city platformu pre občanov – doplniť nové funkcionality umožňujúce sledovať v reálnom čase, aké sú možnosti parkovania v meste, zobrazujúce aktuálne varovania z dôvodu dopravných obmedzení a prípadných nebezpečenstiev. V rámci projektu sa tiež zlepší užívateľská prívetivosť existujúcej dopravnej aplikácie na plánovanie ciest autobusmi. Zároveň sa plánuje vytvoriť v Žiline multimodálne prestupné stredisko integrujúce rôzne druhy dopravy s možnosťou nákupu lístkov.

Vďaka projektu SPINE budú vytvorené:

(a) inovatívne simulačné prostriedky a digitáne dvojčatá, spolu s otvorenými dátami a modelmi správania, ktoré umožnia rozvoj scenárov kombináciou rôznych typov intervencií,

(b) dátovo orientované modely posudzovania, ktoré posilnia prenositeľnosť a adaptáciu úspešných riešení zo 4 vedúcich miest (tzv. živých laboratórií), ktorými sú Antverpy, Boloňa, Talin a Las Palmas, do 7 partnerských miest – Barreiro, Valladolid, Žilina, Šibenik, Heraklion, Gdynia a Rouen.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach:


Zhrnutie:

SPINE – Smart Public transport Iniciatives for climate-Neutral cities in Europe

Téma: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02 – Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility

Zahájenie projektu: 23.01.2023

Ukončenie projektu: 31.12.2026

Rozpočet pre mesto Žilina: 295 000 EUR

mit, 16.2.2023