Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie – VÝZVY 2022 otvorené

V rámci pracovného programu pre klaster 6 boli dnes, 28. 10. 2021 otvorené výzvy na rok 2022. Prehľad výziev, vrátane tém nájdete v sekcii výzvy a tiež ako súčasť Prehľadu tém podľa výziev Pracovného programu pre klaster 6 schváleného na roky 2021 – 2022, ktorý si môžete stiahnuť v pdf.

Uzávierka sa líši podľa typu výzvy. U jednofázových projektov je to 15. 2. 2022, u dvojfázových projektov má prvá fáza uzávierku tiež 15. 2. 2022, druhá fáza 6. 9. 2022.

Prakticky to znamená, že môžete začať prípravu svojich návrhov.

Vaše otázky v súvislosti s témami, návrhmi, prípravou žiadostí, tvorbou konzorcií v rámci klastra radi zodpovieme.

Kontakt: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: F&T Portal, 28.10.2021, nakh