Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podporná schéma pre projekty zo Spojeného kráľovstva

Výskumníci a inovátori zo Spojeného kráľovstva môžu získať finančnú podporu na svoje projekty v rámci UK vládnej podpornej schémy „Horizon Europe guarantee“.

Spojené kráľovstvo, ako asociovaná krajina, poskytuje svojím výskumníkom finančné prostriedky na projekty v rámci programu Horizont Európa. Táto podporná schéma pre program Horizont Európa sa v súčasnosti vzťahuje na všetky výzvy programu Horizont Európa s termínom uzavretia do 31. decembra 2022.

Keďže žiadosti sú hodnotené hodnotiteľmi Európskej komisie, UKRI (UK Research and Innovation) neplánuje žiadne ďalšie hodnotenie projektových žiadostí. Oprávnení, úspešní žiadatelia dostanú grant na svojej hostiteľskej inštitúcii v Spojenom kráľovstve počas celého trvania projektu.

Oprávnení žiadatelia musia:

  • mať sídlo v Spojenom kráľovstve,
  • byť úspešní pri podávaní žiadostí o grant v rámci programu Horizont Európa s konečným termínom podania do 31. decembra 2022 alebo skôr,
  • byť zahrnutí do pôvodného návrhu žiadosti o grant ako „príjemca“.

Zdroj: UKRI, 30.11.2022, elz