Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PODCAST: Personálne náklady – obľúbená aj problémová kategória

Do pozornosti dávame ďalšiu epizódu o personálnych nákladoch v programe Horizont Európa od kolegu Petra Beňa, ktorý pôsobí ako národný kontaktný bod pre finančné otázky v Národnej kancelárii Horizontu.

Ak si ho vypočujete, dozviete sa viac o tom:

  • Čo v rámci projektov môžeme považovať za personálne náklady a čo tam nepatrí?
  • Ako správne vyplatiť živnostníkov, majiteľov firiem bez nároku na mzdu a ďalšie situácie?
  • Aký je správny postup pri výpočte mzdy pre projekt?
  • Od kedy si evidovať odpracovaný čas už v dňoch, nie hodinách ako tomu bolo „po starom“?
  • Aké sú najčastejšie chyby, problémy a zistenia auditu pri personálnych nákladoch?
  • Prečo si nemôžete neúmerne nafúknuť mzdu, resp. sadzbu pre účely projektu?

Viac informácií k programu získate od príslušných NCPs pre program.