Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PODCAST: Čo získam ak nezískam grant? Odporúčania pre žiadateľov

Do pozornosti dávame 2 epizódy o tom, čo získate, ak nezískate grant. Téma bude rozdelená do viacerých podcastových rozhovorov podľa typu žiadateľa v programe Horizont Európa.

V prvom podcaste (#39) – odporúčania pre podnikateľoch a MSP podniky (SMEs) – sa dozviete:

 • ako otočiť zdanlivý neúspech vo vlastný prospech?
 • odporúčania pre podnikateľov a MSP,
 • ako posúdiť výnimočnosť inovácie,
 • čo mi dajú ďalšie časti prihlášky o grant, aj keď neuspejem?

V druhom podcaste (#43) sa dozviete:

 • ako je dôležité v akom projektovom konzorciu budete a či to to ovplyvní výsledok schválenie projektového návrhu?
 • ako dôležité sú projektové konzorciá a čo by sme mali vedieť?
 • akým spôsobom sa dostať do dobrého konzorcia?
 • existuje možnosť preplatiť si mzdy na prípravu projektového návrhu?
 • čo z pohľadu konzorcií získame, ak nezískame grant?
 • sumarizáciu o Horizont Európa – čoho sa týka a pre koho je vhodný
 • aká je miera úspešnosti projektov v programe Horizont Európa
 • aká dôležitá je spätnú väzbu z neschválenia projektu?

Kto je hosť v podcaste?

V podcaste vysvetľuje tému Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre Horizont Európa na Slovensku (CVTI SR).

Viac informácií k programu získate od príslušných NCPs pre program.

Oba podcasty sme pripravili v spolupraci s grant.up.sk

Podcast #39

Podcast #43

Podcast nájdete na spriaznenom webe Grantup.

Zdroj: grantup.sk, zverejnené 15.5.2022, akt. 11. 7. 2022 kas