Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa nové výzvy v misiách Adaptácia na zmenu klímy aj Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Európska komisia aktualizovala pracovný program 2021 – 2022 pre misijné oblasti v programe Horizont Európa a zverejnila nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

Misia: Misie Adaptácia na zmenu klímy

V rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy bola 11. januára 2022 otvorená výzva HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02: Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission s nasledovnými témami:

Kód a názov témy Typ projektu Celkový rozpočet  na tému Predpokladaný  príspevok EÚ na projekt
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach RIA 20 mil € 15 – 20 mil €
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02 Support to the regions in developing pathways towards climate resilience and corresponding innovation agendas RIA 30 mil € 25 – 30 mil €
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03 Towards asset level modelling of climate risks and adaptation RIA 5 mil € 1,5 – 2,5 mil €
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value IA 50 mil € 15 – 25 mil €
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience RIA 5 mil € 3 – 5 mil €

Uzávierka tém je stanovená na 12. apríla 2022. Všetky témy nájdete zverejnené na stránke Funding & Tender Opportunities Portal.

Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

V rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá bola 11. januára 2022 otvorená výzva HORIZON-MISS-2021-CIT-02: Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-Neutral and Smart Cities Mission s nasledovnými témami:

Kód a názov témy Typ projektu Celkový rozpočet  na tému Predpokladaný  príspevok EÚ na projekt
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01 Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030     IA 35 mil € 11– 12 mil €
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02 Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility IA 40 mil € 12 – 20 mil €
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03 Framework Partnership Agreement (FPA) for the Climate-Neutral and Smart Cities Mission Platform   FPA    
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04 Positive Clean Energy Districts   IA 40 mil € 15 – 20 mil €
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05 Global cooperation and exchange on urban climate neutrality   CSA 2 mil € 2 mil €

Uzávierka tém je stanovená na 26. apríla 2022. Všetky témy nájdete zverejnené na stránke Funding & Tender Opportunities Portal.

V súvislosti s otvorením nových výziev k európskym misiám organizuje Európska komisia informačné dni, ktoré sa uskutočnia online v dňoch 18. – 19. januára 2022. Misiám Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá budú venované prezentácie v druhý deň podujatia: 19.1. 2022 od 9:00 do 12:45 hod. Na podujatie sa nevyžaduje registrácia.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: F&T portal, 12.1.2021, mit