Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Októbrová uzávierka EIC Accelerator s rekordnou sumou pre úspešné projekty

Európska komisia vybrala v druhej uzávierke EIC Accelerator v Horizonte Európa 99 inovatívnych európskych start-upov a malých a stredných firiem, ktoré obdržia financovanie vo výške 627 mil. EUR na to, aby dostali svoje sľubné technológie na trh.

Úspešné firmy dostanú financovanie vo forme grantu a/alebo investície podľa svojich potrieb až do výšky 17,5 mil. EUR.

Firmy boli vybraté v rámci prísneho hodnotiaceho procesu zavedeného v rámci programu Horizont Európa, ktorý zahŕňal fázu skríningu nápadov, následné posúdenie úplnej žiadosti externými odborníkmi a pohovorom s porotou skúsených investorov a podnikateľov. Tu je niekoľko príkladov inovatívnych projektov, ktoré získajú podporu:

  • MIWA (spoločnosť MIWA Technologies z ČR) – vyvíja inteligentné opakovane použiteľné obaly, ktoré minimalizujú odpad.
  • mCUBE (spoločnosť Epigene Labs SAS z Francúzska) – platforma, ktorá urýchľuje objavovanie liekov na základe údajov, identifikáciu biomarkerov a výber pacientov – s cieľom rýchlejšie poskytnúť lepšiu liečbu pacientom s rakovinou.
  • CO2TEXTILE (spoločnosť CO2BioClean GmbH z Nemecka) – vývoj novej technológie na výrobu 100% biologicky odbúrateľných textilných vlákien z emisií CO2.
  • DAC (spoločnosť DAC Sp.z.o.o. z Poľska) – nová technológia chladenia, ktorá na prenos energie využíva vzduch namiesto toxických HFC (fluorouhľovodíkov), čím sa znižuje CO2 o 50 %.
  • .lumen (spoločnosť SC DOTLUMEN SRL z Rumunska) – vývoj okuliarov pre nevidiacich s technológiou na pochopenie prostredia a poskytnutie spätnej väzby pomocou zvuku a impulzov.

Úspešné firmy zastupujú 21 krajín, vrátane 7 štátov zo skupiny tzv. Widening countries, ktoré dosahujú nižšiu výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií.

Firmy môžu svoje krátke návrhy podávať priebežne. Následne v prípade splnenia kritérií excelentnosti, dopadu a rizikovosti postupujú do ďalšej fázy, ktorou je príprava plného návrhu do jednej z pravidelných uzávierok. Vzhľadom na meškanie v procese schvaľovania pracovného programu EIC na rok 2022 sa však januárová uzávierka ruší. Európska komisia bude čoskoro informovať o termínoch ďalších uzávierok v roku 2022.

Zoznam úspešných firiem – október 2021

Správa o výsledkoch EIC Pilot 2014-2020

Všetky podporené projekty z EIC v prehľadnej interaktívnej mape

Zdroj: EK, zverejnené: 20.12.2021, autor: lda, IvF