HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky EIC 2014-2020: 5500 podporených startupov, 91 kentaurov a 2 jednorožce

Aktualita

Plnohodnotná Európska rada pre inovácie (EIC), ktorá bola spustená v marci 2021 v rámci programu Horizont Európa, je významným novým hráčom na poli inovácií. Jeho jedinečný prístup k identifikácii, vývoju a rozširovaniu európskych prelomových technológií a inovácií, ktoré menia hru, už prinášajú hmatateľné výsledky. Pozrite si dopadovú správu EIC, ktorá sumarizuje doterajšie úspechy EIC.

Táto správa dokumentuje výsledky a vplyv pilotnej fázy EIC do roku 2020. Počas tohto obdobia EIC podporilo 5 500 startupov a MSP, ktoré:

  • investície, predovšetkým od rizikového kapitálu, ale aj od korporácií, národných podporných bánk a iných, dosiahli 9,6 miliardy EUR.
  • kumulatívna valuácia podporených firiem je približne 50 miliárd EUR, vrátane 91 kentaurov (spoločnosti s valuáciou nad 100 miliónov EUR) a 2 jednorožcov (valuácia spoločnosti nad 1 miliardu EUR).
  • rastie počet startupov vedených ženami: z tých, ktorí získali finančné prostriedky v roku 2020, má viac ako 20 percent ženu ako CEO, čo je dvojnásobok predchádzajúcej úrovne.

Fond EIC, založený v roku 2020, vstúpil do plnej prevádzky v prvých šiestich mesiacoch roku 2021:

  • prijal investičné rozhodnutia pre 137 spoločností v hodnote 600 miliónov EUR.
  • prvých 24 priamych kapitálových investícií fondu EIC prilákalo spoločné investície fondov rizikového kapitálu vo výške 395 miliónov EUR (2,7-násobok investície fondu EIC).

EIC vytvára vedecké objavy ako základ pre budúce inovácie:

  • Výskumné projekty podporované EIC doteraz priniesli viac ako 800 inovácií. Väčšina týchto projektov zahŕňa MSP alebo iných komerčných partnerov.
  • Programoví manažéri EIC proaktívne podporujú nadväzovanie nových technológií na potenciálne inovácie prostredníctvom spin-out, práv duševného vlastníctva a spolupráce.
  • EIC Pathfinder poskytol v roku 2021 financovanie 100 miliónov EUR na presadenie dôkazov koncepcie z ERC a EIC do komerčného prostredia.

Nové riešenia pre zdravotníctvo a prechod k zeleným a digitálnym technológiám:

  • Od roku 2020 90,5 % portfólia spoločností EIC Accelerator vyvíja inovácie, ktoré riešia aspoň jeden SDG (Sustainable Development Goals).
  • 218 startupov podporených EIC v roku 2020 zahŕňa 72 vývojových inovatívnych riešení pre COVID, najmenej 64 pre Green Deal a najmenej 40 pre digitálne technológie.

Stiahnite si:

Zdroj: EIC, zverejnené 3.12.2021, autor: IvF