Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Odpovede na otvorené otázky z infodňa pre výzvy 2024 v klastri Zdravie

Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie spracovala prehľadnou formou otázky a odpovede z infodňa Komisie, ktorý sa uskutočnil 28. mája 2024. Infodeň sa venoval trom aktuálne otvoreným výzvam, pričom veľký priestor bol venovaný práve otvoreným otázkam potenciálnych žiadateľov.

 

spracovanom dokumente nájdete odkazy na otázky a odpovede podľa jednotlivých tém vrátane informácie k presnému času vo videu, kde sú otázky zodpovedané príslušnými expertmi z Komisie.

 

Často kladené otázky sú priebežne aktualizované pri každej téme na FTO portáli, preto im venujte pozornosť, ak pripravujete projektový návrh.

 

Súvisiace odkazy:

Informačný deň EK k výzvam 2024 v klastri Zdravie (28. 5. 2024)

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

 

 

Zdroj: HNN 3.0., mob