Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

O výzvy Horizon Europe CCAM na rok 2023 bol veľký záujem

Uzavretie výziev klastra 5 na rok 2023 programu Horizont Európa spoluprogramovaných v spolupráci s partnerstvom CCAM predstavuje významný míľnik na ceste k podpore demonštračných projektov v tejto oblasti mobility.

Do ostatných výziev v oblasti CCAM, ktoré sú súčasťou pracovného programu 2023-24, bolo predložených mnoho návrhov.

Nižšie nájdete tabuľku s rekapituláciou počtu predložených návrhov na jednotlivé výzvy:

Výzvy nielenže poukázali na hĺbku talentu a kreativity v rámci dopravnej komunity v oblasti CCAM, ale tiež ukázali spoločnú túžbu nanovo definovať a pozdvihnúť európsku mobilitu. V súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia predložených projektových návrhov.

Vybrané projektové návrhy uvedú do života inovatívne nápady a riešenia, ktoré spochybňujú zaužívané konvencie, využívajú technológie a podporujú spoluprácu s cieľom nanovo definovať mobilitu.

Nové výzvy pre oblasť CCAM, ktoré sú súčasťou pracovného programu 2023-24, boli predstavené počas virtuálneho informačného dňa pre klaster 5 programu Horizont Európa – Klíma, energia a mobilita, ktorý sa uskutočnil dňa 17. októbra 2023. Na informačnom podujatí zástupcovia EK predstavili nové výzvy na rok 2024.

Zdroj: CCAM, 31.10.2023, mit