HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záznamy a prezentácie z Infodňa Klastra 5 k výzvam 2024

Aktualita

Európska komisia zverejnila záznamy z virtuálneho informačného dňa Horizon Europe Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility k novým výzvam na rok 2024, ktorý sa konal 17. októbra 2023.

Európska komisia predstavila v priebehu paralelných webinárov (sessions) spolu 82 výskumných a inovačných tém z pracovného programu na rok 2024 (Work Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5), ktoré sa budú postupne otvárať do 7. mája 2024.

Prinášame vám prehľadný zoznam záznamov prezentácií európskych expertov za jednotlivé oblasti/destinácie Klastra 5, ktoré nájdete tu na jednom mieste:

17.10.2023 | 09:30 – 17:00 Horizon Europe Info Days – Cluster 5 – Plenary session & Parallel session 1

 • 17.10.2023 (minutáž 10:15-11:30) – Destination 6: Multimodal transport, infrastructure and logistics
 • 17.10.2023 (minutáž 11:45-13:00) – Destination 1: Earth system science
 • 17.10.2023 (minutáž 14:00-15:30- Destination 2: Breakthrough technologies, Batteries
 • 17.10.2023 (minutáž 15:30-16:30) – Destination 6: CCAM Partnership (Connected, Cooperative and Automated Mobility)

17.10.2023 | 10:15 – 17:00 Horizon Europe Info Days – Cluster 5 – Parallel session 2

 • 17.10.2023 (minutáž 10:20-11:30) – Destination 5: 2ZERO Partnership (Zero-emission Road Transport)
 • 17.10.2023 (minutáž 11:50-13:00) – Destination 5: ZEWT Partnership (Zero-emission Waterborne Transport)
 • 17.10.2023 (minutáž 14:05-15:30) – Destination 4: Buildings, Industry
 • 17.10.2023 (minutáž 15:35-16:30) – Destination 5: Aviation

17.10.2023 | 10:15 – 17:00 Horizon Europe Info Days – Cluster 5 – Parallel session 3

 • 17.10.2023 (minutáž 10:25-11:30) – Destination 3: Advanced Biofuels and Synthetic Renewable Fuels, Geothermal heating & cooling, Hydropower
 • 17.10.2023 (minutáž 11:55-13:00) – Destination 3: Energy systems, grids & storage
 • 17.10.2023 (minutáž 14:10-15:30) – Destination 3: Photovoltaics, Concentrated Solar Power, Wind Energy
 • 17.10.2023 (minutáž 15:40-16:30) – Destination 3: Renewable solutions, Ocean energy, Carbon Capture and Utilisation (CCU)

Konsolidovaná prezentácia so všetkými prezentáciami 82 tém Klastra 5.

Prehľad všetkých výziev Klastra 5 ktoré boli na infodni prezentované:

DESTINÁCIA 1: Climate sciences and responses for the transformation towards
climate neutrality
rozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D1-01 Climate sciences and responses103 M EUR713
DESTINÁCIA 2: Cross-sectoral solutions for the climate transition rozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D2-01 Cross-sectoral solutions for the climate transition72 M EUR512
HORIZON-CL5-2024-D2-02 Cross-sectoral solutions for the climate transition39 M EUR36
spolu111 M EUR8 tém18 projektov
DESTINÁCIA 3: Sustainable, secure and competitive energy supply rozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D3-01 Sustainable, secure and competitive energy supply246MEUR1743
HORIZON-CL5-2024-D3-02 Sustainable, secure and competitive energy supply138MEUR1227
spolu384MEUR29 tém70 projektov
DESTINÁCIA 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use rozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D4-01 Efficient, sustainable and inclusive energy use36 M EUR37
HORIZON-CL5-2024-D4-02 Efficient, sustainable and inclusive energy use50 M EUR510
spolu86 M EUR8 tém17 projektov
DESTINÁCIA 5: Clean and competitive solutions for all transport modes rozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D5-01 Clean and competitive solutions for all transport modes202 EUR1835
DESTINÁCIA 6: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goodsrozpočetpočet témpočet projektov
HORIZON-CL5-2024-D6-01 Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods122,5MEUR1222

25.10.2023, mit