Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novinky v EIC Accelerator a stav investícií vo fonde EIC

Vzhľadom na zdržania spôsobené odkladom schvaľovania pracovného programu pre Európsku radu pre inovácie (EIC) na rok 2022, čo spôsobilo aj zrušenie januárového termínu pre predkladanie plných návrhov, prichádza Európska komisia s oficiálnou aktualizáciou informácií aj zmeneným termínmi pre podávanie návrhov.

Zhrnutie noviniek v EIC:

  • Pracovný program EIC na rok 2022 bude zverejnený 9. februára a bude obsahovať všetky podrobnosti o všetkých možnostiach financovania EIC v roku 2022.
  • Dňa 22. februára sa uskutoční informačný deň pre žiadateľov o EIC, na ktorom budú podrobné prezentácie všetkých prvkov pracovného programu EIC 2022 a informácie o tom, ako sa môžu uchádzať o potenciálnych príjemcov. Ďalšie podrobnosti budú k dispozícii čoskoro.
  • Pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem o podporu EIC, zostáva platforma AI otvorená na predkladanie krátkych žiadostí kedykoľvek so spätnou väzbou do 4 týždňov a očakáva sa, že najbližší termín pre plné návrhy bude 23. marca 2022.
  • Pre žiadateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o EIC Pathfinder pre výskum v ranom štádiu prelomových technológií, je predpokladaný termín na podávanie žiadostí začiatok mája. Tento dátum a všetky podrobnosti na podávanie žiadostí budú potvrdené v pracovnom programe EIC 2022.
  • Všetky podrobnosti o možnostiach financovania a novinkách v pracovnom programe EIC 2022 budú k dispozícii 9. februára na webovej stránke EIC.

Stav investícii Fondu EIC a schvaľovanie projektov

  • V prípade 102 spoločností vybraných na kapitálové investície EIC v októbri a decembri 2021 (po júnových a októbrových termínoch uzávierky) prebiehajú prípravy na grant a čoskoro sa začne due dilligence s cieľom uzavrieť investičné rozhodnutia na jar a v lete 2022.
  • Pokračovať budú investície do vlastného imania EIC (equity / equity-like, ako sú konvertibilné pôžičky, splatiteľné dlhopisy/redeemable bonds a pod.) pre 102 spoločností vybraných v októbri a decembri 2021, ako aj pre prvé uzávierky v rámci pracovného programu EIC na rok 2022. Už teraz sa uskutočňujú prvé kroky k modernizácii fondu EIC, najmä čo sa týka bezprostredného vymenovania nezávislého správcu fondu (AIFM).
  • Rozhodnutia o grante v celkovej výške 349 miliónov EUR pre výzvy uzavreté v júni a októbri 2021 nie sú ovplyvnené implementačnými opatreniami fondu EIC. Pre uzávierku v júni 2021 sa očakáva, že väčšina rozhodnutí o grante sa prijme do konca marca 2022. Pre uzávierku v októbri 2021 sa očakáva, že rozhodnutia o grante budú prijaté do mája 2022.
  • Pre tie spoločnosti, ktoré prešli krokom 1 procesu podávania žiadostí o EIC Accelerator, sa očakáva, že uzávierky plných návrhov budú 23. marca, 15. júna a 5. októbra 2022 (dátumy budú potvrdené v pracovnom programe EIC).

Fond EIC sa blíži k dokončeniu investícií do všetkých spoločností vybraných počas pilotnej fázy EIC (2018-2020)

V rámci pilotnej fázy EIC bolo navrhnutých na investíciu 159 spoločností, z ktorých 141 v súčasnosti schválila investícia Rada fondu EIC. 14 spoločností sa zazmluvniť z dôvodu nedostatočnej dohody o investícii (vrátane nedodržania AML, nezverejnenia kľúčových informácií, rozhodnutia spoločnosti odstúpiť) a so 4 firmami sa stále diskutuje o investícii. Celková schválená investícia je 637 miliónov eur. Ide o väčšiu investíciu ako ktorýkoľvek iný deep-tech fond.

Spomedzi 141 investícií schválených Radou fondu EIC bolo k dnešnému dňu rozoslaných 139 zmluvných podmienok (terms sheets), z ktorých vybrané spoločnosti podpísali 130, čím sa otvára cesta k podpisu investičných zmlúv.

75 investičných zmlúv, ktoré boli formálne podpísané, Fond EIC získal spoluinvestorov, ktorí kolektívne investovali 2,6-násobok investície fondu EIC. Príklady zahŕňajú francúzsku spoločnosť Aledia (investícia 15 miliónov EUR EIC v investičnom kole 120 EUR) a fínsku spoločnosť IQM (predschválená investícia EIC vo výške 15 miliónov EUR). Ďalšie informácie o týchto spoločnostiach a podpore EIC sú na konci správy v anglickom jazyku.

V neposlednom rade, spomedzi 75 už podpísaných investičných zmlúv má viac ako polovica z nich formu konvertibilného úveru / splatiteľného dlhopisu (so splatnosťou od 6 do 30 mesiacov, priemer je okolo 12 až 18 mesiacov), čo umožňuje v tomto období nájsť ďalších investorov.

Informácie o zainvestovaných spoločnostiach:

Tlačové správy o investíciách fondu EIC (zo strategických dôvodov, po dohode s vybranými spoločnosťami, predmetom tlačovej správy nie sú všetky podpísané investičné zmluvy)

Príklady veľkých investícií:

Aledia, a French company innovating in the area of semiconductors, a sector of key strategic importance in Commissioner Breton’s strategy for European sovereignty (European Chip Act), has received €15M funding from the EIC Fund in a Series D financing round. It is amongst the largest rounds in which the EIC Fund has engaged its investments. The €15M coming from the EIC Fund was part of a round size of €120M. Aledia is an example of an innovative and fast growing 90-employees start-up company, created in 2011 in Grenoble to develop a unique LED (light-emitting diode) .Aledia develops and manufactures a µLED (micro light-emitting diode) display technology based on a unique 3D architecture using gallium-nitride (GaN)-on-silicon nanowires (WireLED™). This technology can be applied in SmartPixels, where each µLED is directly controlled by a CMOS circuit for displays from the size of a smartphone to giant TVs.

IQM Finland Oy is operating in a key strategic Technology for Europe, as it is Quantum. IQM was founded by an ambitious team of leading scientists who are on a mission to build the first 1,000-qubit quantum computer to restore Europe’s lead in the second quantum revolution. IQM has been awarded in 2020 EIC Accelerator funding (€2.4 million). In addition, EIC Fund €15 million of direct equity investment are pre-authorised provided an equity round with a lead investor round where the EIC Fund would match pari passu with the private investors, with an amount matching the private capital. Any remaining funds under the approval shall be provisioned for co-investing in follow-on round(s). IQM is a spin-out from Aalto University’s Quantum Computing and Devices (QCD) group and the Finnish State Research.

Zdroj: Európska komisia/EISMEA, zverejnené: 4.2.2022, autor: IvF