Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy pre Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo 2024 zverejnené

Pracovný program pre klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť na obdobie 2023 – 2025 bol aktualizovaný a zverejnený na EU Funding & Tenders portáli. Bola v ňom doplnená výzva zameraná na Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo na rok 2024, ktorá zahŕňa päť tém:

 

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for documenting, interlinking and organising data

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for advanced data enrichment

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects

 

Všetky témy sú typ projektu IA – Inovačná akcia.  Otvorenie výzvy je plánované na 18. júna 2024. Uzatvorenie výziev na 22. januára 2025.

Plánovaný počet projektov na schválenie: 2 z každej témy. Plánovaný rozpočet na jeden schválený projekt: 3 – 6 mil. Euro (podľa témy). Celkový indikatívny rozpočet: 48 mil. Euro

Work Programme 2023-2025: Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society

Pre viac informácií k výzvam kontaktujte národný kontaktný bod na Slovensku – E. Žákovú.

 

Zdroj: F&TP, elz, 18.4.24