Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové vydanie Transitions Performance Index

Nové vydanie publikácie Transitions Performance Index – Towards fair and prosperous sustainability/ Index výkonnosti transformácie – Smerom k spravodlivej a prosperujúcej udržateľnosti hodnotí členské štáty EÚ a 45 ďalších krajín na celom svete celkovo a aj v štyroch dimenziách udržateľnosti – hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a v oblasti riadenia v období 2011 až 2020, čím pomáha EÚ napĺňať ciele udržateľného rozvoja a plniť jej priority.

Závery poukazujú na kľúčovú úlohu investícií do výskumu a inovácií pri smerovaní k spravodlivej a prosperujúcej udržateľnosti. Sú doplnené o 72 špecifických opisov vývoja v jednotlivých krajinách za obdobie desiatich rokov spolu s interaktívnou webovou stránkou umožňujúcou porovnanie jednotlivých krajín.

towards prosperous sustainability

Transitions performance index 2021 – Towards fair and prosperous sustainability (Full report)

Transitions performance index 2021 – Key findings and rankings

News alert: New Transitions Performance Index 2021: EU shows strong performance in its transition towards sustainability

Zdroj, 29.3.2022, elz