Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová verzia vzorovej grantovej dohody (MGA)

Európska komisia zverejnila novú verziu 1.2 vzorovej grantovej dohody (MGA) programu Horizont Európa. Táto aktualizácia zahŕňa najmä nové ustanovenie o:

  • zjednodušných jednotkových nákladoch pre osobné náklady (článok 6.2. a 6.6),
  • špeciálne možnosti pre EIC Accelerator,
  • zmeny pre jednotkové náklady aj pre akcie MSCA – zmeny v článku 6 (v prípade DN-JD už nie je potrebné, aby doktorandský program, v ktorom je výskumník zapísaný, viedol k získaniu doktorandského titulu aspoň v dvoch členských štátoch EÚ alebo pridružených krajinách),
  • aktualizácia Európskej charty pre výskumných pracovníkov a iné.

Ďalšie aktualizácie sú uvedené v tabuľke „História zmien“ na strane 2 MGA.

V rámci programu Horizont Európa sú realizované grantové dohody, čo predstavuje konkrétne zmluvy podpísané medzi príjemcami grantov a Komisiou, t.j. jej financujúcou agentúrou.

Všeobecná vzorová grantová dohoda (MGA) programu Horizont Európa a jej následné vypracovanie a podpísanie všetkými stranami je nevyhnutnou podmienkou na začatie projektu a obsahuje 44 článkov, ako aj osobitné prílohy. Väčšinu ustanovení MGA nie je možné meniť. Jednotlivé detaily však môžu byť individuálne dohodnuté s Európskou komisiou počas prípravy grantu, napríklad začiatok projektu a výška predbežného financovania.
Prístup k dohodám MGA programu Horizont Európa je možný prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie v sekcii Príručky a dokumenty, v časti Dohody o grantoch a zmluvy.

 

Zdroj: EK, 3. 5. ľéľč, mak