Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Newsletter – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Sieťovací projekt SEREN4 zverejnil 30.7.2021 eNewsletter zameraný na informácie, ktoré sa týkajú klastra 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

V newsletter získate:

  • základný prehľad o otvorených výzvach a témach v klastri 3,
  • odkaz na prezentácie a videozáznam z EÚ Informačného dňa pre klaster 3,
  • informácie, kde nájsť relevantných projektových partnerov,
  • linku k záznamom z podujatí, ktoré sú relevantné pre prípravu projektového návrhu,
  • informácie o programoch prepojených s programom Horizont Európa pre klaster 3 a
  • informáciu o CERIS – sieťovaní aktérov civilného výskumu pod hlavičkou Európskej komisie.

Viac informácií na Slovensku poskytne príslušné NCP.

Zverejnené: 9. 8. 2021, autor: pbe