Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Newsletter: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Sieťovací projekt SEREN4 zverejnil 26.8.2021 eNewsletter zameraný na informácie, ktoré sa týkajú klastra 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

V newsletteri nájdete:

  • prehľad užitočných dokumentov k príprave projektového návrhu pre klaster 3;
  • informácie o „AI Regulation“;
  • ako je to s účasťou Švajčiarska v programe Horizont Európa;
  • informáciu o kaskádovom financovaní v programe Horizont Európa;
  • prehľad o SSH (Social Sciencies and Humanties) a Galileo/EGNOS témach v kalstri 3.

Viac informácií na Slovensku poskytne príslušné NCP.

Zverejnené: 17. 9. 2021, pbe