Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Návrh pracovného programu na roky 2023 – 2024 pre klaster 2

Portál Science|Business zverejnil zatiaľ ešte neschválený návrh pracovného programu na roky 2023 – 2024 aj pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Pracovný program má byť oficiálne schválený koncom novembra resp. v decembri 2022.

Predbežný termín otvorenia výziev pre klaster 2 na rok 2023 je plánovaný na 14. 12. 2022.

Do pozornosti dávame aj národný infodeň k všetkým návrhom pracovných programov na 2023 – 24, registrácia je už otvorená.

Viac informácií poskytne príslušný národný kontaktný bod – Elena Žáková

Zdroj, 31.10.2022, elz