Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nadchádzajúce výzvy v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry

V súvislosti so zverejnením pracovného programu 2023 – 2024 pre Výskumné infraštruktúry sme pre vás pripravili informačný leták, ktorý ponúka prehľad výziev na nasledujúce dvojročné obdobie.

Pracovný program obsahuje 7 výziev, ktoré pokrývajú 30 tém, tzv. topics. Výzvy sú zoskupené v týchto tematických oblastiach/destináciách:

  • Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia európskych výskumných infraštruktúr s cieľom udržať si svetové líderstvo
  • Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém EOSC/European Open Science Cloud
  • Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a podpora výskumu posúvajúceho hranice poznania
  • Ďalšia generácia vedeckých prístrojov, nástrojov a metód a pokročilé digitálne riešenia

V letáku nájdete zoznam výziev/tém s priamymi odkazmi na predkladanie projektových návrhov na FTO portáli. Uvedené sú tiež typ projektu, celkový rozpočet na tému, očakávaný príspevok EÚ na jednotlivý projekt.

Na rok 2023 sa otvorilo 18 tém, uzávierka na predkladanie projektových návrhov je stanovená na 9. marca 2023.

Časť projektov, ktorá je financovaná prostredníctvom horizontovej grantovej schémy Výskumné infraštruktúry, poskytuje možnosť bezplatného prístupu k infraštruktúram pre externých používateľov formou tzv. kaskádových grantov. Na vyhľadávanie otvorených výziev vám môže poslúžiť nástroj siete národných kontaktných bodov RICH.

Odkaz na informačný leták Výskumné infraštruktúry – Zoznam výziev na roky 2023 – 2024

Záznam z infodňa EK Horizon Europe info day – Research Infrastructures k výzvam 2023 (6. 12. 2022)

Zdroj: EK, 21.12.2022, mob