Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na granty z Bruselu už budete potrebovať plán rodovej rovnosti (GEP)

Ak chcete žiadať financovanie svojho výskumu alebo zavádzania inovácií, z Bruselu a z rozpočtu vyčleneného pre program Horizont Európa, budete si ako organizácia musieť vypracovať a zverejniť plán rodovej rovnosti (GEP).

Prečo je potrebný, čo by mal taký plán obsahovať, ktorých organizácií sa to týka a dokedy to majú mať zverejnené, tak o tom sa porozprávame s národnou expertkou na túto problematiku. Počúvajte nás v podcaste.

Vypočujte si podcast na tému „Plán rodovej rovnosti“ tzv. GEP, ktorý Vám v detailoch vysvetlí Soňa Ftáčniková – Národný kontaktný bod (NCP) pre program Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu.

Podcast nájdete na spriaznenom webe Grantup.

Zdroj: 16.7.2021