Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodná konferencia pre mladých mikrobiológov

V dňoch 7. – 10. decembra 2022 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Hot Topics in Microbiology/Aktuálne témy v mikrobiológii (kľúčové slová: rezistencia, biofilmy, antibakteriálne materiály).

Konferencia je súčasťou slovensko-českých konferencií Čo nového v mikrobiológii, v spolupráci s projektom CEMBO, ktorý bol podporený v rámci H2020 v twinningovej schéme. Koordinátorom projektu je Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, partnermi sú Amsterdam University Medical Centers (Holandsko) a Charité Universitätsmedizin Berlin (Nemecko).  

Na podujatí sa prednostne budú prezentovať výsledky formou krátkej prednášky (10 – 12 minút) v angličtine, registrácia prebieha do 31. 10. 2022.

Bližšie informácie a registrácia na podujatie

Zdroj: CEMBO, 21.10.2022, mob