Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia dáva k dispozícii predbežné verzie pracovných programov na roky 2023–2024

V Registri komitológie Európskej komisie boli zverejnené predbežné verzie pracovných programov (WP) na roky 2023-2024 pre niektoré z oblastí programu Horizont Európa. Zverejnenie finálnych verzií pracovných programov sa očakáva dňa 28. novembra 2022.

Predbežné verzie dávajú možnosť potenciálnym žiadateľom získať informácie skôr a tým získať čas na včasnú prípravu návrhov do pripravovaných výziev. Predbežné verzie sú zatiaľ iba neoficiálnymi návrhmi, ktoré sa ešte môžu pred konečným zverejnením zmeniť, čo do obsahu tém výziev, termínov či rozpočtov.

Predbežné verzie WP:

Prehľad všetkých pred – publikovaných návrhov pracovných návrhov Európskou komisiou, vrátane General Introduction, EU Missions a General Annexes. Naďalej chýba pracovný program pre klaster 3.

Pre viac informácií o výzvach a programoch neváhajte kontaktovať príslušné národné kontaktné body (NCPs) na Slovensku z Národnej kancelárie Horizontu.

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers

Register komitológie je oficiálny zdroj Európskej komisie, ktorý obsahuje všetky dokumenty zasielané Európskemu parlamentu pre informáciu alebo kontrolu. Z dôvodu zvýšenie transparentnosti môže doňho nahliadnuť aj verejnosť. Dokumenty v ňom dostupné umožňujú sledovať rôzne štádiá vykonávacieho aktu počas celého jeho životného cyklu, pričom sa tam nachádzajú aj programy, zápisnice, rôzne dokumenty či výsledky hlasovania zo zasadaní rôznych výborov, vrátane programových výborov (PC) Horizont Európa.

Zdroj: EK, aktualizácia 28.11. 2022