Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komentovaná verzia formulára ku klinickým skúšaniam

Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie spracovala a zverejnila anotovanú verziu formulára ku klinickým skúšaniam (verzia EK dokumentu 4.2 z 1. apríla 2023). Tento formulár tvorí povinnú súčasť projektového návrhu vo výzvach v klastri Zdravie za predpokladu, že projektový návrh zahŕňa klinické skúšanie a zároveň sa týka témy, v ktorej je obsiahnuté klinické skúšanie.

Na webstránke Národnej kancelárie Horizontu nájdete priebežne zverejnené aktuálne otvorené výzvy v klastri Zdravie. V súčasnosti sú otvorené dvojkolové výzvy. V prípade, že je to relevantné, formulár ku klinickým skúšaniam sa predkladá až v 2. kole.

Zdroj: HNN 3.0., 31.8.2023, mob