Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kľúčové údaje o implementácii Horizontu Európa

Európska komisia 4. júna zverejnila informačný prehľad kľúčových údajov o pokroku dosiahnutom počas prvých troch rokov implementácie programu Horizont Európa.

 

Výber kľúčových údajov:

– V rokoch 2021 – 2023 bolo podpísaných 10 674 grantov, v rámci ktorých bol príspevok EÚ v celkovej výške 30,8 miliardy EUR.

– Najvyšší príspevok získali inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (10,5 miliardy EUR), po ktorých nasledovali súkromné ziskové subjekty (8,9 miliardy EUR) a výskumné organizácie (8,2 miliardy EUR), pričom podiel financovania podľa typu organizácie je podobný ako v prípade programu Horizont 2020.

– Pätinu finančných prostriedkov EÚ v rámci projektov Horizontu Európa (6,6 miliardy EUR) získalo 7474 malých a stredných podnikov.

– príjemcovia z Widening krajín podpísali granty v celkovej hodnote 4,2 miliardy EUR

– Nováčikovia v programe dnes predstavujú 47 % všetkých účastníkov grantov, v porovnaní s 36 % v predchádzajúcom roku. Noví účastníci v celkovom počte 10 425 získali celkom 4,4 miliardy EUR, z toho 0,8 miliardy EUR z fondu EIC.

– Priemerná výška grantu je približne 2,9 milióna EUR, čo je o 61 % viac ako v programe Horizont 2020.

Ženy predstavujú 37 % všetkých výskumníkov (51 204) v projektoch programu Horizont Európa.

– Priemerná miera úspešnosti návrhov sa v programe Horizont Európa zvýšila z úrovne 12 % v programe Horizont 2020 na 16 %.

– Kvalita návrhov sa v porovnaní s programom Horizont 2020 zlepšila, keďže 49 % bolo vyhodnotených ako vysokokvalitných v porovnaní so 46 % v programe Horizont 2020. Avšak iba 33 % vysokokvalitných návrhov bolo možné financovať z dostupného rozpočtu. Na financovanie všetkých by bolo potrebných dodatočných 55 miliárd EUR.

– O program prejavili záujem záujemcovia zo 187 krajín.

Polovica projektových návrhov z členských štátov EÚ pochádza zo štyroch krajín, ktoré majú najvyššie národné výdavky na výskum a vývoj a zároveň najväčší podiel vedcov a inžinierov v EÚ – Španielsko, Taliansko, Nemecko a Francúzsko.

 

Informačný list na stiahnutie

 

Zverejnené 11.6.2024, slord