Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JRC otvára výzvu na predkladanie cezhraničných projektov

Jednotné výskumné centrum (JRC)  vyhlasuje výzvu na predkladanie cezhraničných projektov, zameraných na výskum, výrobu prototypu a demonštráciu ideí pre New European Bauhaus.

JRC ELSA Reaction Wall a Nanobiotechnologické laboratórium bude slúžiť ako platforma na spoluprácu, konkrétne bude poskytovať prístup k takým možnostiam ako napríklad elektrónový mikroskop, röntgenová difrakcia, röntgenový foto elektrónový mikroskop pre zistenie/overenie štrukturálnych a morfologických charakteristík smart a udržateľných materiálov, vrátane nanomateriálov v budovách a konštrukciách.

Viac informácií k výzve a aj ďalšie informácie nájdete na webovej stránke JRC.

Viac informácií a kontakt na Slovensku.