Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inšpiratívne príklady zapojenia spoločnosti v programe Horizont Európa

Európska komisia zverejnila publikáciu „CORDIS results pack on citizen science“. Tento výstup predstavuje 12 projektov financovaných EÚ, ktoré rozvíjajú osvedčené postupy a budujú kapacity a siete potrebné na podporu úspešnej spolupráce s občanmi v rámci celej Európy.

Citizen science, resp. občianska veda, v rámci ktorej občania spolupracujú s vedcami na výskume a inováciách, má potenciál zlepšovať excelentnosť a vplyv výskumu a prehlbovať vzťah medzi vedou a spoločnosťou. Publikácia je k dispozícii na CORDIS Results Pack on citizen science – Inspiring examples of societal engagement for Horizon Europe (europa.eu).

Viac info

Obsah:

 • A bootcamp model to accelerate community science
 • Public health: empowering citizens to monitor urban pollution
 • Community science rides the escalator of public engagement
 • Crowdsourced tools sniff out the location of nasty odours
 • Could open science help spark the photovoltaic generation?
 • Inspiring new directions in citizen-based science
 • Measuring the impact of citizen science
 • Think local, act global: Can community-led actions tackle large-scale societal issues?
 • Putting citizens in the driving seat of urban transport policy
 • Cultivating the fruits of shared innovation
 • EU-Citizen.Science and WeObserve projects

Zdroj: CORDIS, 17.5.2022, elz