Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ partnerstvo Innovative Health Initiative otvorilo nové výzvy

IHI – Innovative Health Initiative, európske partnerstvo, ktoré združuje farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR, zverejnilo dve nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

Kód výzvy: HORIZON-JU-IHI-2023-04-02-two-stage
Typ projektu: RIA – Research and Innovation Actions

Plné znenie výzvy

Výzva je dvojkolová, uzávierka 1. kola je 8. novembra 2023, uzávierka 2. kola je 23. apríla 2024.

Témy výzvy:

Kód výzvy: HORIZON-JU-IHI-2023-05
Typ projektu: RIA – Research and Innovation Actions

Plné znenie výzvy

Výzva je jednokolová, uzávierka na predkladanie projektových návrhov je 16. januára 2024.

Témy výzvy:

Podporené budú konzorciálne projekty, pričom miera spolufinancovania predstavuje min. 45 % oprávnených výdavkov zo strany priemyselných partnerov, ktorí sú členovia IHI.

Užitočné odkazy:

Guide for applicants

Platforma na vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre IHI výzvy

Záznamy z informačných podujatí IHI

Zdroj: IHI, 28.7.2023, mob