Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Raw Materials otvorilo výzvu pre start-upy v rámci RawMaterials Accelerator

EIT Raw Materials ponúka príležitosti pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín prostredníctvom RawMaterials Accelerator. 

EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami:

·  Explore – 3 mesačný expertný biznis coaching so zameraním na budovanie proof of concept pre biznis model a objavovaním priestoru na trhu

·  Build – 6 mesačná podpora pri validácii zákazníckych potrieb a verifikovanie obchodných predpokladov, pričom sa identifikujú kritériá pre vstup na trh

·  Grow – 9 až 12 mesačný program, ktorý na mieru nastaví biznis pre jeho spustenie cez vstup na trh, hľadanie financovania a rozšírenie tímu

Každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os. Start-upy musia byť osobitne schválené pre vstup do každej fázy.

Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Explore, ktorá je relevantná pre start-upy s inovatívnou ideou na úrovni TRL 4-6, ktorá je aplikovateľná na niektorú zo stanovených oblastí, s cieľom nájsť priestor na trhu, vytvoriť finančný model a vybudovať biznis model.

Vybraným start-upom poskytnú financovanie 15.000€ na krytie nákladov participácie v 1. fáze RawMaterials Accelerator.

Deadline na poslanie prihlášky do 1. fázy akcelerátora je 03.09.2021.

Taktiež je momentálne otvorená na zasielanie prihlášok aj 3. fáza akcelerátora, a to s deadlinom do 03.10.2021.

Viac informácií a podrobné podmienky akcelerátora nájdete na stránke EIT Raw Materials.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, 26.08.2021, erh