Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT pripravuje nový KIC zameraný na vodu, moria a námorné ekosystémy

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zahájil prípravu na zriadenie novej znalostnej a inovačnej komunity (KIC) v oblasti vodných, morských a námorných ekosystémov. Bližšie informácie a všetky súvisiace dokumenty sú k dispozícii na stránke EIT Water.

Zriadenie EIT Water je dôležité pre riešenie zásadných globálnych problémov ako sú napr. nedostatok vody, sucho, záplavy, či degradácia morskej a sladkej vody. EIT Water prepojí kľúčových hráčov v danej oblasti a bude riadiť inovácie s cieľom posilniť modrú ekonomiku a konkurencieschopnosť Európy.

Hlavné míľniky EIT Water

EIT plánuje v 1. kvartáli 2025 zverejnenie výzvy na predkladanie návrhov vízie fungovania EIT Water. Následne bude v súlade so strategickou inovačnou agendou EIT vybraná nová znalostná a inovačná komunita (KIC) s cieľom, aby mohla začať plne fungovať od roku 2026.

EIT Water - harmonogram.png

EIT plánuje sériu online seminárov k danej problematike v nasledovných termínoch a témach:

Dôležité dokumenty:

 

Zdroj: EIT, 11.07.2024, pszu