Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing výzva pre start-upy a scale-upy

EIT Manufacturing je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

EIT Manufacturing CLC East, ktoré sídli vo Viedni, spolu s Vienna Business Agency zorganizovali program pre úspešné start-upy a scale-upy, ktoré majú riešenia v oblasti výrobných technológií. Mesto Viedeň má vo výrobných inováciách dlhodobú históriu, čo dokazuje aj viac ako 8500 spoločností, ktoré vytvárajú príjmy vo výške viac ako 12,3 miliardy EUR.

Výzva Discover Vienna: Manufacturing Edition je určená pre start-upy a scale-upy vo výrobnom sektore z krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú súčasťou Regionálnej inovačnej schémy (RIS) (medzi RIS krajiny patrí aj Slovensko).

Na základe výzvy bude vybraných maximálne 10 úspešných podnikov, ktoré budú pozvané, aby preskúmali viedenský výrobný ekosystém počas 2-týždňového intenzívneho programu vo Viedni od 03.11.2021 do 16.11.2021, pričom súčasťou programu sú aj ďalšie zaujímavé súčasti ako napríklad 2 mesiace mentoringu a coachingu.

Deadline na podávanie prihlášok do výzvy 11.10.2021, 12:00 p.m. CET.

Prihlášky sa podávajú v jednej z oblastí definovaných EIT Manufacturing flagshipmi ako aj v technologických doménach: Simulation & Advanced Engineering Tools, Industrial VR/AR, Industrial Robotics, Logistics Tech, Additive Manufacturing (3D Printing), Predictive Maintenance, Advanced Sensors, Advanced Detection (IR/Noise/etc.), Industrial Cybersecurity, Connectivity and IoT Infrastructure, Data analytics/AI, Digital Twins.

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy a kontakt v SR.

discover vienna

Zdroj: EIT Manufacturing, 13.09.2021, erh