Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health podporí start-upy ponúkajúce inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti

V rámci programu Start-Ups Meet Healthcare Providers podporí EIT Health inovatívne riešenia pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zameria sa konkrétne na tieto aktivity:

Rozvoj online priestoru pre interakciu mladých pacientov a ich rodín

Podporené budú digitálne nástroje pre lotyšskú nemocnicu Children’s University Hospital Latvia, ktoré by mohli pomôcť poskytnúť bezpečný komunikačný priestor pre rodiny, pacientov a ďalšie zainteresované strany. Platforma má umožniť bezpečné interakcie a zároveň poskytnúť ochranu údajov na základe individuálnych potrieb.

Integrácia telematických infraštruktúr do štandardnej starostlivosti

Združenie Diakonie Baden-Württemberg hľadá inovatívne riešenia, ktoré umožnia komunikáciu a spracovanie údajov medzi rôznymi organizáciami a zároveň budú spĺňať všetky potrebné lekárske a regulačné normy.

Ideálnym riešením má byť zdravotná aplikácia, ktorú je možné schváliť ako zdravotnícku pomôcku vo viacerých (čiastkových) výrobkoch podľa MDR a integrovať do štandardnej starostlivosti. Riešenie musí z dlhodobého hľadiska zaistiť bezpečnú komunikáciu a ochranu citlivých údajov.

Žiadatelia by mali ponúknuť riešenie už s overeným konceptom, validáciou na trhu a vyvinutým prototypom. Do programu sa môžu zapojiť spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ, resp. pridruženej krajine k programu Horizont Európa.

Termín na predkladanie žiadostí: 3. september 2021

Bližšie informácie

Zdroj: EIT Health, 17.8.2021, mob