Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health Gold Track podporuje rast perspektívnych zdravotníckych firiem

EIT Health

Akcelaračný program EIT Health Gold Track podporuje prostredníctvom individualizovaného poradenstva spoločnosti z oblasti zdravotníctva pri realizovaní ich ambicióznych obchodných a investičných príležitostí.

Ako program funguje

Predložte žiadosť spolu s informáciou o spoločnosti, tíme a produkte/službe. Prihlásiť sa môžete priebežne počas celého roka.

Starostlivo vybraná skupina expertov zhodnotí súčasný stav vašej spoločnosti, identifikuje prípadné medzery a stanoví obchodné priority. Spoločne zadefinujete 2 – 4 obchodné ciele, ktoré budú dosiahnuté s podporou mentorov a expertov EIT.

Aby sa súkromná spoločnosť mohla zapojiť do programu Gold Track, musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • musí mať sídlo v Európe (oprávnený je aj Izrael)
  • vo svojom portfóliu má inovatívne produkty alebo služby v oblasti biotechnológií, zdravotníctva alebo digitálneho zdravia
  • má menej ako 50 zamestnancov a na trhu pôsobí min. 9 mesiacov

Gold Track je vysoko konkurenčný program založený na troch štvormesačných fázach. Každá fáza sa začína a končí interaktívnym workshopom. Na každom workshope súťažia súčasné a nové spoločnosti Gold Track o svoje miesto v ďalšej fáze. Workshopy sa konajú v celej Európe trikrát ročne.

Najbližšie workshopy:

  • 14. – 15. október 2021, Mníchov, Nemecko
  • 17. – 18. február 2022, miesto TBD
  • 3. jún 2022, miesto a presný termín TBD

Firmy, ktoré v minulosti uspeli v jednej zo schém Európskej rady pre inovácie (EIC), môžu v rámci programu čerpať osobitné benefity. Viac informácií nájdete v aktuálnej výzve.

Bližšie informácie

Zdroj: EIT Health, 23.9.2021, mob