Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Climate-KIC otvára výzvu na podporu klimatických inovácií

Swedish cities partner with Climate-KIC | European Institute of Innovation & Technology (EIT)

EIT Climate-KIC otvára výzvu Innovation Call 2022 na podporu vývoja nových produktov alebo služieb na podporu opatrení v oblasti klímy ako dekarbonizácia, adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, využívanie krajiny atď.

Zameriava sa na inovátorov, výskumníkov, vedcov, koučov a odborníkov, aby spojili sily v projektoch, ktorých cieľom je priniesť na európsky trh inovatívne riešenia na zmiernenie klimatických zmien. Podpora je určená aj pre existujúce inovácie, najlepšie nápady a návrhy komerčných riešení s potenciálom expandovať na nové trhy v celej Európe.

Výzva je otvorená do 18. novembra 2021

Bližšie informácie k výzve:

 • Príručka pre žiadateľa, obsahuje detailné informácie o typoch projektov, ktoré budú môcť byť podporené v rámci tejto výzvy.
 • Séria informačných webinárov k náležitostiam výzvy a k príprave prihlášky, partnerských podujatí, sekcie krátkych prezentácií projektových návrhov a pod. Jednotlivé registračné linky na podujatia nájdete str. 5-6 Príručky pre žiadateľa.
 • Prihlášku do výzvy je možné zaslať online cez platformu Plaza

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť členské organizácie EIT Climate-KIC (www.climate-kic.org/our-community/our-partners) ale tiež nové organizácie akejkoľvek právnej subjektivity:

 • univerzity,
 • malé a stredné podniky,
 • veľké podniky a organizácie,
 • výskumné inštitúcie,
 • úrady, mestá, mimovládky a ďalšie.

Na aké aktivity je možné získať grant?

Výzva sa snaží nájsť tie najlepšie nápady s komerčnými riešeniami a inovačným potenciálom – vývojom inovácií, testovaním, nasadením na trh a zdokonaľovaním v kontexte reálnej ekonomiky. Každá predložená téma musí korešpondovať s nasledovnými oblasťami:

 • angažovanosť občanov, správa vecí verejných a demokratické rozhodovanie
 • sociálne inovácie a správanie
 • inovácia politiky
 • replikovateľné, škálovateľné projekty alebo stratégie na urýchlené replikácie a škálovanie klimaticky neutrálnych činností, technológií, materiálov a dodávok
 • inovácie kapitálu a financií

Výzva definuje 5 podporovaných inovačných oblastí, ktoré odrážajú reálne potreby Európy (Kapitola 4 Príručky pre žiadateľa):

 • mestské systémy,
 • systém využitia pôdy,
 • obehové hospodárstvo a materiálové systémy,
 • prelomové technológie, ktoré slúžia na zmiernenie následkov zmeny klímy,
 • just transformation (spravodlivá transformácia).

Projekty by mali trvať maximálne 22 mesiacov, od marca 2022 do decembra 2023.

Zdroj: EIT Climate-KIC, 29.9.2021, aktualizované dňa 21.10.2021, mit