Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Držitelia ERC grantov sa stali víťazmi Nobelových cien za rok 2022

Nobelovu cenu za fyziku za rok 2022 získali profesori Alain Aspect a Anton Zeilinger, obaja financovaní Európskou radou pre výskum (ERC). O cenu sa delia rovnakým dielom s Johnom F. Clauserom „za experimenty so zapletenými fotónmi, stanovenie porušenia Bellových nerovností a priekopníctvo kvantovej informatiky“. Práca laureátov Nobelovej ceny otvorila cestu novej technológii založenej na kvantovej informácii.

Je pozoruhodné, že Alain Aspect aj Anton Zeilinger boli financovaní z EÚ fondov prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC). Anton Zeilinger sa zúčastnil aj na ďalších projektoch financovaných z EÚ fondov, a to prostredníctvom 5. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (5. RP), 6. rámcového programu EÚ pre výskum (6. RP) a 7. rámcového programu pre výskum (7. RP). (pozn: tieto programy predchádzali terajšiemu 9. rámcovému program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa).

ERC financovala Alaina Aspektu prostredníctvom grantu pre pokročilých na rok 2010 na jeho projekt „Kvantová atómová optika od entanglovaných dvojíc k silne korelovaným systémom“ v hodnote 2,13 milióna EUR na 5 rokov. Anton Zeilinger získal ERC Advanced Grant 2008 na svoj projekt „Fotonická kvantová informačná technológia a základy kvantovej fyziky vo vyšších dimenziách“ v hodnote 1,75 milióna EUR na 5 rokov.

Novel Prize in Physics 2022
zdroj: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/

Okrem toho Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2022 získal Svante Pääbo, ďalší výskumník financovaný z fondov EÚ prostredníctvom ERC grantov. Po tejto Nobelovej cene za fyziológiu alebo medicínu, ktorá bola udelená štipendistovi ERC, sa tak počet štipendistov ERC, ktorí získali Nobelovu cenu, zvýšil na 12 od založenia ERC EÚ v roku 2007.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová uviedla: „Blahoželáme novým laureátom Nobelovej ceny: Alainovi Aspectovi, Svante Pääbovi a Antonovi Zeilingerovi. Sme hrdí na to, že týchto vynikajúcich vedcov financovala Európska rada pre výskum a predtým aj iné programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Investovať do špičkových výskumníkov a podporovať ich v ich úsilí o dosiahnutie vedeckej excelentnosti sa oplatí.

Alain Aspect je profesorom na Université Paris-Saclay a École Polytechnique v Palaiseau vo Francúzsku. Anton Zeilinger je profesorom na Viedenskej univerzite v Rakúsku. John F. Clauser je výskumný fyzik v spoločnosti J.F. Clauser & Assoc. v Spojených štátoch amerických.

Zdroj: EK, ERC, kas 10.10. 2022