Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Detailná príručka k plánom rodovej rovnosti pre projekty v Horizonte Európa

Európska komisia vydala novú príručku, ktorá slúži ako cielená podpora organizáciám pri vypracovaní svojho plánu rodovej rovnosti (Gender Equality Plan, GEP), nového kritéria oprávnenosti pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa.

Určité kategórie právnych subjektov, ktoré sa uchádzajú o podporu v programe Horizont Európa, musia mať vypracovaný GEP alebo rovnocennú stratégiu, aby boli oprávnené na financovanie.

Plány rodovej rovnosti sa od roku 2022 stanú súčasťou kritérií oprávnenosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín EÚ a asociovaných krajín pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa. Požiadavka bude platiť pre všetky výzvy programu s uzávierkou v roku 2022.

Rodová rovnosť prospieva výskumu a inováciám tým, že zlepšuje kvalitu a relevantnosť výskumu a inovácií, priťahuje a udržiava viac talentov a zabezpečuje, aby každý mohol maximálne využiť svoj potenciál.

Príručka vychádza z existujúcich materiálov, osvedčených postupov a zdrojov, ktoré podporujú rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Viac informáciípríručka na stiahnutie.

Zverejnené 1.10.2021, slord