Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cross-KIC EIT výzva pre priemysel

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti.

Inovačné spoločenstvá EIT Manufacturing, EIT Raw MaterialsEIT Digital spolu v rámci Cross-KIC aktivity vyhlásili výzvu Digital testbeds to accelerate industry 4.0 transformation in Europe’s raw material sector s cieľom urýchliť transformáciu Priemyslu 4.0.

Začiatok implementácie vybraných projektov je plánovaný na prvý kvartál 2022, pričom sa predpokladá, že bude alokovaných maximálne 2.915 miliónov eur (vrátane 30% spolufinancovania) na implementáciu 2-4 testbedov.

Deadline na podávanie prihlášok do výzvy je 12.11.2021 o 14:00 CET.

K výzve sa uskutoční dňa 15.09.2021 informačné podujatie k otázkam ohľadne výzvy, ktoré bude spojené s možnosťou hľadania partnerov.

Viac informácií a podmienky výzvy

digital testbeds

Zdroj: EIT Manufacturing, 13.09.2021, erh