Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Chcete sa zapojiť do projektov Horizont Európa a hľadáte zahraničných partnerov na spoluprácu?

Národná kancelária Horizontu na CVTI SR vám ponúka možnosť preplatenia cestovných nákladov na burzy partnerov tzv. Brokerage Eventy v rámci Piliera II, a to do výšky 1.000 EUR/os.

Podporiť je možné až 70 záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou na základe údajov uvedených v priloženej žiadosti.

 

Aktuálne podujatia s touto možnosťou:

17. apríl 224 – Welcome to Transport Research Arena (TRA) Onsite Meetings – Dublin, Írsko

30. apríl 2024 – Secure Societies 2024 v Istanbule, Turecko

22. – 23.máj 2024 – SMI2G 2024 – Security Mission Information & Innovation Group Event 2024 v Paríži, Francúzsko

 

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov  je vyplnenie žiadosti o účasť na partnerskej burze . Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk. Po schválení vašej žiadosti, stačí už len uzavrieť a podpísať príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia cesty emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

CVTI SR Vám poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty. Na vaše prípadné otázky zodpovie: Renata Polášková, e-mail: renata.polaskova@cvtisr.sk, Tel: +421 917 733 485.

Ako postupovať? – prezentácia

 

Potrebné dokumenty:

1. Príkazná zmluva

2. Žiadosť o účasť na partnerskej burze/ Brokerage Event

3. Správa z účasti na partnerskej burze/ Brokerage Event

 

Informácie o konaní relevantných Partnerských burzách nájdete tu.

Zdroj: NCP_WIDERA.NET, 9. 6. 2023, akt. 26.2. 2024, rep