Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Blíži sa uzávierka do súťaže Cena EÚ šampiónov v oblasti rodovej rovnosti

Dňa 13. októbra 2022 končí uzávierka prihlášok do súťaže Cena EÚ šampiónov v oblasti rodovej rovnosti / EU Award for Gender Equality Champions.

Akademické a výskumné organizácie majú možnosť podať prihlášku do nasledovných kategórií:

  • Sustainable gender equality champions

  • Newcomer gender equality champions

  • Inclusive gender equality champions

Prize Gender

Cieľom udeľovania týchto nových cien je podporiť inkluzívne plány a politiky v oblasti posilňovania rodovej rovnosti v Európskom výskumnom priestore. Zároveň má toto ocenenie dopĺňať a posilňovať požiadavku vytvoriť a zaviesť plány rodovej rovnosti (GEP) ako kritérium oprávnenosti pre organizácie vysokoškolského vzdelávania a výskumné organizácie, ktoré sa uchádzajú o financovanie v rámci programu Horizont Európa.

Viac informácií

Zdroj: EC, 28.9.2022, elz